Fundacja "NIE TYLKO MYŚL" powstała w 2008 roku przy Szczepie 305 ZHP w Warszawie i, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu zamienianie słów na czyny. Osoby działające w szeregach naszej organizacji wywodzą się w dużej mierze ze środowiska harcerskiego. Ale nie tylko, bowiem pomagają nam także wolontariusze cywilni, działający w dwóch oddziałach - w Warszawie i Łodzi.

 

Jako organizacja pozarządowa zajmujemy się:
- pomocą dzieciom z Domów Dziecka,
- pomocą osobom niepełnosprawnym,
- organizowaniem czasu wolnego dla młodzieży,
w szczególności zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdów
na wypoczynek letni i zimowy,
- wspieraniem inicjatyw proekologicznych,
- organizowaniem akcji społecznych jako pomoc celowa
innym potrzebującym,
- wspieraniem innych organizacji, które mają podobne cele
do naszych.
 

Szczegółowo opisane cele oraz sposoby realizacji poszczególnych działań zawarte są w Statucie Fundacji.

powrót