01.11.2017

1%

Nazwa OPP: "NIE TYLKO MYŚL"

Nr KRS: 0000309519

te dane pojawiły się w tym roku w ponad 300-set pitach!
Dzięki Państwa deklaracjom otrzymaliśmy od Urzędów Skarbowych kwotę

21756,54 zł
tytułem 1% podatku za rok 2016.

Serdecznie dziękujemy Państwu za okazane zaufanie
i prosimy pamiętać o nas przy wypełnianiu deklaracji za 2017 rok !!!

Dzięki 1% za rok 2016 wpłaconemu przez Państwa w 2017 roku 
wsparliśmy finansowo
ZGODNIE Z PAŃSTWA DECYZJAMI W PIT-ach:
- wyjazdy na kolonie letnie dla dzieci z Domów Dziecka i Niebieskiej Linii (przemoc domowa)
- działania proekologiczne wolontariuszy
- imprezy kulturalne dla dzieci
- imprezy sportowe i turystyczne dla dzieci
- pomoc dzieciom chorym (leki,operacje) 
 powrót