Szkolenia dla wolontraiuszy mają charakter wewnętrzy i kierowane są do osób nowych lub działających już od jakiegoś czasu w Fundacji. 

W przypadku osób nowych, szkolenia przygotowują do pracy
w roli wolontariusza - uczymy, jak odnaleźć się w różnych środowiskach, w jaki sposób nieść pomoc innym, jak pracować
z poszczególnymi grupami ludzi (dziećmi z domów dziecka,
dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, osobami niepełnosprawnymi, itp.). Szkolenia organizowane dla nowych wolontariuszy to podstawy wiedzy z zakresu postępowania wobec ludzi potrzebujących, którymi zajmuje się Fundacja "Nie Tylko Myśl".

W przypadku wolontariuszy działających w Fundacji już od jakiegoś czasu, szkolenia mają charakter uzupełniający, dokształcający. Dbamy o to, aby osoby podejmujące się różnych aktywności wchodzących w skład 4 filarów działalności Fundacji, mogły się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności przydatne zarówno w pracy z dziećmi, jak i w życiu osobistym każdego człowieka.


Kontakt tel. 518 580 600


powrót